Regulamin programu lojalnościowego

"Wiele zakupów - wiele rabatów"

Jeśli wartość 
zrealizowanych zakupów przekroczy:

                   Otrzymasz rabat na kolejne zakupy w wysokości:

10 zł

0,25 złotych punktów

56,50 zł

1,25 złotych punktów

500 zł

12,5 złotych punktów

1000 zł

25 złotych punktów

2000 zł

50 złotych punktów

1. Program lojalnościowy dedykowany jest dla Klientów sklepu 4kidsPoint.pl (dalej Sklep), którzy:

- wyrażą chęć wzięcia udziału w Programie,

- zarejestrują się w Sklepie

- dokonają zakupów towarów objętych Programem w ramach co najmniej 1 zamówienia i je terminowo opłacą.

2. Klient za każde 10 zł wydane w sklepie gromadzi 0,25 złotego punktu na kolejne zakupy. Kwotę przelicza się w odniesieniu do wartości opłaconego koszyka bez kosztów wysyłki. Niemożliwe jest uzyskanie ekwiwalentu pieniężnego za Bony rabatowe.

3. 1 złoty punkt ma równowartość 1 zł.

4. Warunkiem przekonwertowania zgromadzonych złotych punktów na bon rabatowy na kolejne zakupy jest upłynięcie okresu na zwrot zamówienia (30 dni dla konsumentów). W przypadku podmiotów gospodarczych złote punkty można przekształcić na bon rabatowy po opłaceniu zamówienia.

5. W przypadku zwrotu części lub całego zamówienia bon rabatowy może być odpowiednio zmniejszony lub anulowany.

6. Złote punkty nie są generowane w przypadku produktów już objętych przecenami.

7. Sklepy zastrzegają sobie prawo do:

- zakończenia Programu w dowolnym okresie z przekazaniem informacji na stronach Sklepu na 3 dni przed zakończeniem Programu,

- wykluczenia z programu Klienta, który podczas rejestracji poda niepełne dane (niekompletny formularz rejestracji i dane wysyłkowe/kontaktowe),

- anulowania pozostałej części bonu rabatowego w przypadku jego nie wykorzystania w całości w ramach kolejnego zamówienia anulowania złotych punktów przyznanych w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników Sklepu.

8. Ważność bonu rabatowego na kolejne zakupy wynosi 90 dni i po tym czasie jest anulowany, a uczestnik zostaje wykluczony z Programu.

9. Bon rabatowy nie kumuluje się z innymi bonami.

10. Ewentualne zobowiązania podatkowe związane z otrzymanymi nagrodami obciążają Uczestnika Programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi.

11. Program lojalnościowy trwa od 08.05.2017r. do 31.12.2020r. Sklep zastrzega sobie możliwość przedłużenia programu o kolejne 6 m-cy, jak również zakończenia programu poprzedzonego informacją do klientów nie później niż 7 dni do zamknięcia. 

Regulamin programu sponsorskiego

"Polecaj znajomym - otrzymaj rabaty"

1. Program sponsorski dedykowany jest dla Klientów sklepu 4kidsPoint.pl (dalej Sklep), którzy dokonali co najmniej jednego zamówienia i polecą Sklep swoim znajomym.

2. Jeśli polecony znajomy złoży i opłaci zamówienie za minimum 100 zł brutto w Sklepie Polecający otrzyma 2,5 złotych punktów na kolejne zakupy w formie bonu rabatowego dostępnego na koncie w Sklepie. Bon rabatowy o podobnej wartości otrzyma również polecony znajomy.

3. Bon rabatowy kumuluje się z innymi bonami. Okres ważności polecenia trwa 180 dni, a ważność wygenerowanego bonu rabatowego to 90 dni.

4. Sklep może anulować złote punktów za polecenia przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników Sklepu.

5. Ewentualne zobowiązania podatkowe związane z otrzymanymi nagrodami obciążają Uczestnika Programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi.

6. Program sponsorski trwa od 08.05.2017r. do 31.12.2020r. Sklep zastrzega sobie możliwość przedłużenia programu o kolejne 6 m-cy, jak również zakończenia programu poprzedzonego informacją do klientów nie później niż 7 dni do zamknięcia. 

Chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta:

         Tel. 577 877 311

          E-mail bok@4kidspoint.pl lub info@ergopoint.pl

 


© 2012-2017 GRUPA SILESIA ErgoPoint.pl, ComfortPoint.pl, 4kidsPoint.pl. All Rights Reserved.