Regulamin programu lojalnościowego

"Wiele zakupów - wiele rabatów"

Jeśli wartość 
zrealizowanych zakupów przekroczy:

                   Otrzymasz rabat na kolejne zakupy w wysokości:

10 zł

0,25 złotych punktów

500 zł

12,5 złotych punktów

1000 zł

25 złotych punktów

2000 zł

50 złotych punktów

1. Program lojalnościowy dedykowany jest dla Klientów sklepu 4kidsPoint.pl (dalej Sklep), którzy:

- wyrażą chęć wzięcia udziału w Programie,

- zarejestrują się w Sklepie

- dokonają zakupów towarów objętych Programem w ramach co najmniej 1 zamówienia i je terminowo opłacą.

2. Klient za każde 10 zł wydane w sklepie gromadzi 0,25 złotego punktu na kolejne zakupy (przelicznik stosowany dla zakupów po 19.05.2020r.). Kwotę przelicza się w odniesieniu do wartości opłaconego koszyka bez kosztów wysyłki. Niemożliwe jest uzyskanie ekwiwalentu pieniężnego za Bony rabatowe.

3. 1 złoty punkt ma równowartość 1 zł.

4. Warunkiem przekonwertowania zgromadzonych złotych punktów na bon rabatowy na kolejne zakupy jest upłynięcie okresu na zwrot zamówienia (30 dni dla konsumentów). W przypadku podmiotów gospodarczych złote punkty można przekształcić na bon rabatowy po opłaceniu zamówienia.

5. W przypadku zwrotu części lub całego zamówienia bon rabatowy może być odpowiednio zmniejszony lub anulowany.

6. Złote punkty nie są generowane w przypadku produktów już objętych przecenami.

7. Sklepy zastrzegają sobie prawo do:

- zakończenia Programu w dowolnym okresie z przekazaniem informacji na stronach Sklepu na 3 dni przed zakończeniem Programu,

- wykluczenia z programu Klienta, który podczas rejestracji poda niepełne dane (niekompletny formularz rejestracji i dane wysyłkowe/kontaktowe),

- anulowania pozostałej części bonu rabatowego w przypadku jego nie wykorzystania w całości w ramach kolejnego zamówienia anulowania złotych punktów przyznanych w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników Sklepu.

8. Ważność bonu rabatowego na kolejne zakupy wynosi 90 dni i po tym czasie jest anulowany, a uczestnik zostaje wykluczony z Programu.

9. Bon rabatowy nie kumuluje się z innymi bonami.

10. Ewentualne zobowiązania podatkowe związane z otrzymanymi nagrodami obciążają Uczestnika Programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi.

11. Program lojalnościowy trwa od 08.05.2017r. do 31.12.2020r. Sklep zastrzega sobie możliwość przedłużenia programu o kolejne 6 m-cy, jak również zakończenia programu poprzedzonego informacją do klientów nie później niż 7 dni do zamknięcia. 

Regulamin programu sponsorskiego

"Polecaj znajomym - otrzymaj rabaty"

1. Program sponsorski dedykowany jest dla Klientów sklepu 4kidsPoint.pl (dalej Sklep), którzy dokonali co najmniej jednego zamówienia i polecą Sklep swoim znajomym.

2. Jeśli polecony znajomy złoży i opłaci zamówienie za minimum 100 zł brutto w Sklepie Polecający otrzyma 5 złotych punktów na kolejne zakupy w formie bonu rabatowego dostępnego na koncie w Sklepie. Bon rabatowy o podobnej wartości otrzyma również polecony znajomy.

3. Bon rabatowy kumuluje się z innymi bonami. Okres ważności polecenia trwa 180 dni, a ważność wygenerowanego bonu rabatowego to 90 dni.

4. Sklep może anulować złote punktów za polecenia przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników Sklepu.

5. Ewentualne zobowiązania podatkowe związane z otrzymanymi nagrodami obciążają Uczestnika Programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi.

6. Program sponsorski trwa od 08.05.2017r. do 30.06.2020r. Sklep zastrzega sobie możliwość przedłużenia programu o kolejne 6 m-cy, jak również zakończenia programu poprzedzonego informacją do klientów nie później niż 7 dni do zamknięcia. 

Regulamin programu rabat za zapis do newslettera

1. Klienci mają możliwość uzyskania rabatu do 3% za zapisanie do newslettera Sklepu. Upust dotyczy wyłącznie produktów nieprzecenionych i może być wykorzystany jednorazowo do pierwszego zamówienia. Program trwa do 26.04.2020r. 

Chcesz dowiedzieć się więcej – skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta:

         Tel. 32 720 69 96

         Kom. 575 361 914

 E-mail bok@4kidspoint.pl lub bok@ergopoint.com.pl

 


© 2012-2017 GRUPA SILESIA ErgoPoint.pl, ComfortPoint.pl, 4kidsPoint.pl. All Rights Reserved.