Opieka na dziecko – zobacz, czy możesz skorzystać z 2 dni opieki w ciągu roku

Rodzice pracujący mają teraz możliwość wzięcia dwóch dni wolnych rocznie na opiekę nad dzieckiem, zaczynając od 1 stycznia każdego roku. Jeśli nie wykorzystasz tych dni w ciągu roku, niestety przepadają. Aby skorzystać z tego przywileju, wystarczy dać znać pracodawcy o swoim zamiarze, podając informację w formie papierowej lub elektronicznej. To pracownik decyduje, jak wykorzysta te dni w danym roku.

Opieka na dziecko – podstawa prawna

Możliwość skorzystania z takiej możliwości wynika z zapisów Kodeksu Pracy Art. 188 – cytuję:

§ 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku składanym w postaci papierowej lub elektronicznej o udzielenie takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym.
§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.
§ 4. Przepisy § 1 i 3 w zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

 

Kto może skorzystać z takiej możliwości?

Rodzice mają do dyspozycji dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem rocznie, niezależnie od tego, czy mają jedno, czy więcej dzieci. Mogą się zdecydować, czy te dni wykorzysta mama, tata, czy podzielą je po połowie. Ważne, że te dni przysługują wszystkim rodzicom – bez względu na to, czy są w związku małżeńskim, separacji, czy żyją w nieformalnych związkach. Co więcej, nie ma znaczenia, jak długo pracujesz – to uprawnienie jest dostępne od razu.

Jakie formalności musisz spełnić?

Jeśli chodzi o formalności, rodzic zainteresowany skorzystaniem z tych dni musi:

  • Wypełnić wniosek o dwa dni opieki na dziecko.
  • Uzgodnić z pracodawcą, kiedy najlepiej wykorzystać te dni.
  • Złożyć wniosek u pracodawcy.

Ponieważ tylko jeden z rodziców może skorzystać z tych dni w danym roku, obydwoje powinni złożyć odpowiednie oświadczenia – czy planują skorzystać z dni wolnych, czy nie. Zazwyczaj oświadczenie o braku zamiaru korzystania jest częścią tego samego formularza co wniosek o dni wolne.

Podczas tych dwóch dni wolnych rodzic zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, co oznacza, że otrzymuje 100% swojej zwykłej pensji, jakby normalnie pracował. Warto pamiętać, że te dwa dni lub 16 godzin wolnego na opiekę nad dzieckiem są dostępne tylko w ciągu danego roku kalendarzowego – od stycznia do grudnia. Jeśli nie musisz ich wykorzystać w ciągu danego roku to przepadają i nie przechodzą na następny rok.

Kto decyduje o możliwości skorzystania z opieki na dziecko?

Chociaż pracownicy mają teoretycznie prawo do dwóch dni wolnych na opiekę nad dzieckiem rocznie, to w praktyce uzyskanie tych dni zależy od decyzji pracodawcy. Pracownik musi złożyć wniosek i uzgodnić z pracodawcą termin, co czasami może być trudne, zwłaszcza w okresach wzmożonej pracy. Pracodawca, może odmówić przyznania tych dni wolnych, jeśli przedstawi za to ważne i obiektywne powody, takie jak np. niezastąpioność pracownika w danym terminie czy krytyczne projekty wymagające jego obecności.

Wniosek o dni wolne na opiekę nad dzieckiem wymaga więc pewnego stopnia negocjacji i elastyczności ze strony pracownika, a także dobrej woli ze strony pracodawcy. Ponadto, prawa te dotyczą tylko jednego z rodziców w danym roku, co może komplikować planowanie i wymagać dodatkowych uzgodnień między rodzicami.

W każdym razie partnerskie podejście pracodawcy i pracownika zawsze prowadzi do dobrych rozwiązań 😊


Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed opublikowaniem

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu Google.