Program afiliacyjny stworzony dla influencerów, blogerów i twórcówinternetowych.

Motto 4kidspoint.pl "Uśmiechniete dzieci to szczęśliwi rodzice" pokazuje zakorzenienie marki w wartościach rodzinnych i jej ukierunkowanie na wspieranie odpowiedzialnego rodzicielstwa poprzez oferowanie najwyższej jakości produktów dla dzieci i rodziców. Zachęcamy influencerów, blogerów i twórców internetowych do wsparcia tej misji poprzez tworzenie treści promujących produkty 4kidspoint.pl, takie jak posty na Instagramie, recenzje na blogach, filmy na YouTube, itp. Oferujemy współpracę, która może opierać się na prowizji od sprzedaży generowanej przez linki afiliacyjne, a dodatkowo produktach gratis, kodach rabatowych dla obserwatorów itp. Chcesz z nami współpracować? Napisz!

Stwórz konto

1. Zacznij od założenia konta w naszym panelu – to Twój pierwszy krok do łatwej współpracy i możliwości śledzenia efektów Twoich działań. Wszystko jest proste i intuicyjne, więc możesz skupić się na tym, co robisz najlepiej.

2. Po rejestracji skontaktujemy się z Tobą, dostarczając wszystkie niezbędne wskazówki. Jako nasz Partner, otrzymasz indywidualny link afiliacyjny z kodem rabatowym dla Twoich followersów. Dzięki temu linkowi ustalimy Twoją prowizję za polecanie naszej oferty. Dodatkowo możesz otrzymać również kod rabatowy na swoje zakupy.

A co więcej, dostarczymy Ci mnóstwo inspiracji, abyś mogła / mógł tworzyć jeszcze lepsze treści!

3. Teraz czas na akcję! Dziel się swoimi doświadczeniami z produktami 4KidsPoint w social media czy na blogu. Pokaż swoim followersom, jak ciekawe i wartościowe mogą być nasze produkty. Oni otrzymają atrakcyjne rabaty, a Ty zyskasz zarówno satysfakcję, jak i finansowe korzyści. Współpracując z nami, pokazujesz, że jesteś nie tylko influencerem, ale też osobą, która potrafi przekuć swoją pasję w realne profity.

Dołącz do 4KidsPoint.pl Collabs i zacznij tworzyć wyjątkowy content już dzisiaj!

FAQs

§ 1 Preambuła

1. Niniejszy dokument, zatytułowany "Regulamin Programu Afiliacyjnego 4kidspoint", jest prawnie wiążącym aktem regulującym warunki współpracy między stronami, którymi są Organizator, zdefiniowany jako Grupa Silesia A. Bałon, a także Partner współpracujący. W ramach niniejszego Regulaminu określone są szczegółowe zasady dotyczące działań promocyjnych oraz reklamowych związanych z Produktami oferowanymi przez Organizatora.
2. Organizatorem Programu Afiliacyjnego jest firma Grupa Silesia A. Bałon z siedzibą w Ustroniu, ul. A. Brody 79, 43-450 Ustroń, NIP 5482585928

§ 2 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin programu afiliacyjnego określający zasady współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem, w zakresie czynności promocyjnych i reklamowych dotyczących Produktów oferowanych przez Organizatora,
2. Organizator – Grupa Silesia A. Bałon z siedzibą w Ustroniu, ul. A. Brody 79, 43-450 Ustroń, NIP 5482585928
3. Program Afiliacyjny, zwany dalej "Programem", stanowi formę współpracy partnerskiej inicjowanej i zarządzanej przez Organizatora. Celem Programu jest nawiązanie współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, mającej na celu realizację działań promocyjnych, marketingowych oraz sprzedażowych.
4. Partner – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Organizatorem Umowę Partnerską,
5. Konto Partnera – konto Partnera utworzone na stronie https://collabs.4kidspoint.pl , za pomocą którego Partner ma możliwość kontaktowania się z Organizatorem oraz uzyskiwania informacji odnośnie wartości zrealizowanych umów zakupu przez Klientów, przy wykorzystaniu Linku Afiliacyjnego lub Kodu Rabatowego oraz wysokości Prowizji należnej Partnerowi.
6. Umowa Partnerska – umowa dotycząca przystąpienia Partnera do Programu Afiliacyjnego, zawierana pomiędzy Organizatorem a Partnerem w formie elektronicznej w sposób określony w § 4 ust. 4 Regulaminu,
7. Link afiliacyjny – indywidualny dla każdego Partnera link, generowany przez Partnera w Koncie Partnera, pozwalający na śledzenie czy Klient dokonał zakupu na stronie www.4kidspoint.pl dzięki poleceniu Partnera.
8. Prowizja – wynagrodzenie Partnera obliczane jako procent od wartości zakupu zrealizowanego przez Klienta w Sklepie z wykorzystaniem Linku afiliacyjnego. Prowizja naliczana jest od kwoty brutto nabytego przez Klienta w Sklepie Produktu. Prowizja naliczana jest wyłącznie od zamówień opłaconych, dla których Klient nie skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy.
9. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora dostępny na stronie internetowej www.4kidspoint.pl za pośrednictwem którego możliwe jest dokonywanie zakupów poprzez Internet,
10. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży z Organizatorem,
11. Produkt (Produkty) –towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
12. Black hat SEO – stosowanie metod promocji strony niezgodnych z wytycznymi wyszukiwarek.

§ 3 Cel Programu Afiliacyjnego

1. Celem Programu Afiliacyjnego jest promocja Produktów w ofercie Organizatora przez Partnera, realizowana poprzez sprzedaż w Sklepie, co przyczynia się do pozyskiwania nowych Klientów przez Partnera. W zamian Partner otrzymuje Prowizję.
2. Promocja Produktów przez Partnera realizowana jest przez zamieszczanie informacji o Produktach, włączając Linki Afiliacyjne i adres internetowy Sklepu, na kanałach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) lub na stronach internetowych Partnera.

§ 4 Zasady przystąpienia do Programu Afiliacyjnego

1. Przystąpienie do Programu Afiliacyjnego wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu przez Partnera.
2. Uczestnikami Programu Afiliacyjnego mogą być: a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, b) osoby fizyczne, c) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mają zdolność prawną.
3. Warunkiem założenia Konta Partnera jest dostęp do urządzenia z Internetem i przeglądarki internetowej oraz aktywnej skrzynki e-mail.
4. Proces przystąpienia do Programu obejmuje ustalenie z Organizatorem warunków dotyczących Prowizji i Kodu Rabatowego i następnie założenie Konta Partnera poprzez rejestrację na stronie internetowej i akceptację Regulaminu. Warunki Prowizji oraz Kod Rabatowy przekazywane są przez Organizatora mailowo.
5. Kandydat na Partnera musi podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym.
6. Po rejestracji i akceptacji Regulaminu następuje proces weryfikacji i potwierdzenia uczestnictwa przez Organizatora.
7. Organizator ma prawo weryfikować spełnienie warunków przez Partnera i odmówić zawarcia Umowy bez podania przyczyny.
8. Partner ma obowiązek informowania o zmianach danych w terminie 7 dni od ich zmiany.
9. Partner może zrezygnować z Programu poprzez oświadczenie przesłane do Organizatora.
10. Współpraca w Programie jest dobrowolna i bezpłatna.
11. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Partnera, Organizator może rozwiązać Umowę Partnerską natychmiastowo.

§ 5 Rola, zadania i obowiązki Partnera

1. W ramach Umowy Partnerskiej, Partner działa autonomicznie, nie posiadając upoważnienia do reprezentowania Organizatora ani zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
2. Rola Partnera ogranicza się do promocji Produktów oferowanych przez Organizatora na stronie internetowej Sklepu www.4kidspoint.pl, z celem pozyskania nowych Klientów.
3. Promocja Produktów przez Partnera realizowana będzie poprzez publikację na kanałach społecznościowych (takich jak Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) lub na stronach internetowych Partnera, zawierającą:

a) informacje o Produktach oraz ich dostępności w Sklepie, z odnośnikiem do strony internetowej Sklepu, bazując na treściach z [www.4kidspoint.pl](http://www.4kidspoint.pl);

b) linki afiliacyjne.

4. W kontekście realizacji Umowy Partnerskiej i wykorzystywania materiałów dostarczonych przez Organizatora, Partner zobowiązany jest do:

a) powstrzymywania się od wysyłania niezamówionej informacji handlowej;

b) jasnego określenia, że informacje dotyczące Produktów Organizatora pochodzą od Partnera;

c) unikania działań szkodzących reputacji Organizatora i jego partnerów biznesowych

d) unikania działań uznawanych za nieuczciwą konkurencję zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r.;.

5. Partner zobowiązany jest do unikania następujących działań:

a. Publikacji ofert na stronach zawierających treści obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, nielegalne, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub naruszające prawa autorskie/prawa własności intelektualnej;

b. Stosowania niedozwolonych technik promocji, w tym Black hat SEO; organizowania mailingów uznawanych za spam, tj. przesyłania e-maili bez wcześniejszej zgody odbiorcy;

c. Generowania sztucznego ruchu za pomocą botów, automatów klikających;

d. Rozsyłania, wymieniania lub manipulowania cookies;

e. Dezaktywowania śledzenia Linków Afiliacyjnych za pomocą atrybutu „no-follow”;

f. Używania zakazanych słów kluczowych określonych w Regulaminie przez Reklamodawców;

g. Stosowania brand-bidding (Licytacja marki odnosi się do praktyki licytowania słów kluczowych lub wyrażeń związanych z określoną marką lub znakiem towarowym w internetowych kampaniach reklamowych);

h. Naruszania Polityki Prywatności Organizatora;

i. wystawiania lub promowania produktów Organizatora w listingu Google, Ceneo, na marketplace typu Allegro, Empik i innych

j. Podejmowania innych działań, które mają bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Partnera.

6. Organizator Programu Afiliacyjnego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania podejmowane przez Partnera w ramach jego uczestnictwa w Programie. W szczególności Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za wszelkie naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do ochrony danych osobowych, a także za naruszenia obowiązujących przepisów prawa, które mogą wynikać z działań lub zaniechań Partnera. Organizator nie odpowiada również za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, utracone korzyści lub utracone dochody, które mogą wyniknąć z działań lub zaniechań Partnera. Partner zobowiązany jest do zabezpieczenia Organizatora przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, które mogą wynikać z jego działań w ramach Programu Afiliacyjnego.

§ 6 Zasady rozliczeń

1. Partner otrzyma Prowizję do 10% wartości brutto Produktów zakupionych przez Klienta z użyciem Kodu Rabatowego, zgodnie z warunkami ustalonymi z Organizatorem przed przystąpieniem do Programu, jak określono w § 4 ust. 4 Regulaminu.
2. Warunkiem przyznania Prowizji jest zakup Produktów przez Klienta za pośrednictwem Linku Afiliacyjnego i pełna zapłata ceny. Prowizja naliczana jest po 30 dniach od otrzymania Produktu przez Klienta, o ile nie skorzystał on z prawa odstąpienia od umowy.
3. Partner może sprawdzić wysokość Prowizji w swoim Koncie Partnera.
4. Wypłata Prowizji wymaga doręczenia Organizatorowi faktury VAT lub rachunku na adres bok3@4kidspoint.pl. Kwota netto Prowizji na fakturze VAT powiększona jest o należny podatek VAT i musi być zgodna z wartościami wskazanymi na Koncie Partnera.
5. Organizator dokona wypłaty Prowizji na rachunek bankowy Partnera podany na fakturze VAT, zgodny z rachunkiem w Koncie Partnera, w ciągu 14 dni od otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
6. Organizator ma prawo wstrzymać wypłatę Prowizji w przypadku wątpliwości co do jej wysokości lub zgodności działań Partnera z Regulaminem, do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości.
7. Roszczenia o wypłatę Prowizji nie będą rozpatrywane po zgłoszeniu przez Partnera rezygnacji z udziału w Programie.

§ 8 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Programu Afiliacyjnego należy kierować na adres e-mail: bok3@4kidspoint.pl, zawierając dane kontaktowe zgłaszającego oraz opis sytuacji będącej podstawą reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich otrzymania, a decyzja przekazywana jest Partnerowi mailowo.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Organizator, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane Partnerów w celu wykonania Umowy Partnerskiej, wypełnienia obowiązków prawnych, marketingu swoich usług i Produktów, rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
2. Podanie danych osobowych przez Partnera jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz osiągnięcia celów wymienionych w punkcie 1. Odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy.
3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora określa Polityka Prywatności dostępna na stronie www.4kidspoint.pl.

§ 10 Postanowienia końcowe


1. W kwestiach niewyjaśnionych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeks cywilny.
2. Umowa Partnerska jest zawierana na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia przez obie strony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, informując o tym Partnera poprzez Konto Partnera lub e-mail. Partner może rozwiązać Umowę Partnerską, jeśli nie akceptuje nowego Regulaminu, zgłaszając to w ciągu 14 dni od informacji o zmianie.
4. Organizator może zakończyć lub zawiesić Program Afiliacyjny w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny.