Zaburzenia rozwoju percepcji słuchowej u dzieci. Jak sobie z nimi radzić?

Deficyty rozwoju w sferze percepcji słuchowej u dzieci. Jak sobie z nimi radzić?

Zaburzenie słuchu fonematycznego, które nie powinno być mylone z niedosłuchem, odnosi się do sytuacji, gdy dzieci, mimo dobrego słyszenia, mają trudności z prawidłowym rozróżnianiem i syntezowaniem pojedynczych dźwięków mowy.
W praktyce objawia się to problemami w rozumieniu skomplikowanych poleceń słownych, zapamiętywaniu i powtarzaniu trudnych, wielosylabowych słów oraz dłuższych zdań. Dzieci te mogą również napotykać na trudności w dokonywaniu syntezy wyrazów, pisaniu ze słuchu bardziej złożonych wyrazów i zdań, a także nieprawidłowo czytać wyrazy metodą literowania. Często mają ubogi zasób słów, tworzą proste zdania, popełniają błędy w dyktandach, mają problemy z pisownią wyrazów zmiękczonych oraz różnicowaniem samogłosek nosowych i liter takich jak ‘j’ i ‘i’.

Rozwój percepcji słuchowej – proste ćwiczenia z dzieckiem

Rozwijanie umiejętności słuchowych u dzieci jest kluczowe w ich ogólnym rozwoju. Można to osiągnąć poprzez różnorodne ćwiczenia, które są zarówno edukacyjne, jak i zabawne:

 • ćwiczenia słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej, czyli wykorzystanie pomocy konkretno-werbalnych, takich jak połączenie obrazu, nazwy i wyrazu. Przykłady zabaw to np. dopasowywanie obrazków do odpowiednich wyrazów, tworzenie historii opartych na zestawie obrazków, a także gry słowne polegające na tworzeniu nowych słów poprzez zmianę jednego fonemu.
 • ćwiczenia wrażliwości słuchowej polegające na koncentracji na bodźcu słuchowym, rozróżnianiu dźwięków i pamięci słuchowej. Ciekawą grą jest gra gdzie dziecko ma za zadanie rozpoznać różne dźwięki z otoczenia lub nagrane dźwięki. Cenne są również zabawy w naśladowanie, gdzie dziecko musi powtórzyć sekwencję dźwięków lub słów.
 • ćwiczenia rytmiczne, polegające na skupieniu się na bodźcu słuchowym, analiza słuchowa oraz koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa. W takich zabawach dziecko może tańczyć lub maszerować w rytm muzyki.
  Te ćwiczenia nie tylko wspierają rozwój słuchu, ale także rozwijają inne ważne umiejętności, takie jak pamięć, koncentrację, koordynację oraz kreatywność.

W serii naszych wpisów przeczytasz również o następujących deficytach rozwojowych:

 1. Zaburzenia mowy.
 2. Zaburzenia percepcji wzrokowej.
 3. Zaburzenia percepcji słuchowej.
 4. Problemy z orientacją przestrzenną.
 5. Problemy w obszarze dużej i małej motoryki.
 6. Zaburzenia w obszarze emocji.

Pamiętaj, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed opublikowaniem

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu Google.